NLP

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vores sanser: 

  • Visuelt - det, vi ser
  • Auditivt - det, vi hører
  • Kinæstetisk - det, vi føler
  • Olfaktorisk - det, vi lugter
  • Gustatorisk - det, vi smager
Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via:
Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser - som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for: 
at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater, at få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre, at forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer. 

Hvem kan bruge NLP?
NLP anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.

De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag, som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber.